Έργα

Top Greek Islands

Ταξιδιωτικός Οδηγός Νησιών Ελλάδας και Κύπρου

Ο Τουριστικός Οδηγός Top Greek Islands δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο σε όλα τα Νησιά της Ελλάδας και σε ολόκληρη την Κύπρο.

Επιπλέον στόχος του οδηγού είναι να αποτελέσει χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο και για όλους εκείνους τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στα Νησιά της Ελλάδας ή ακόμα και στην Κύπρο και αναζητούν υπηρεσίες που αφορούν την έξοδο, τη διαμονή και το φαγητό τους.