Η Εταιρία

Σχετικά με εμάς

Η Εκδοτική - Διαφημιστική Εταιρία K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Εκδόσεων - Διαφημίσεων από το 2004.

Έχει ως κύριο σκοπό, με καθημερινή και αδιάκοπη εργασία, να παρέχει πλειάδα αυθεντικών πληροφοριών στους πολίτες μέσα από τους επαγγελματικούς της οδηγούς και συγχρόνως να προβάλει χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα.

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

Οι Ηλεκτρονικοί Επαγγελματικοί Οδηγοί δημιουργούνται με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο και επιθυμούν να προβάλουν την επιχείρησή τους στο διαδίκτυο.

Εξειδικευμένοι Οδηγοί

Οι Εξειδικευμένοι Οδηγοί παρέχουν υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο και επιθυμούν να προβάλουν την επιχείρησή τους σε οδηγούς εξειδικευμένους με βάση το επάγγελμά τους (υγεία, τουρισμός, δικηγόροι κλπ).

Έντυποι Οδηγοί

Οι έντυποι οδηγοί της εταιρίας συνεισφέρουν στην επαγγελματική προβολή των επιχειρήσεων και επαγγελματιών πέραν των Ηλεκτρονικών και Εξειδικευμένων Οδηγών.